കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനിൽകുമാറിന് കൊവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം: കൃഷിമന്ത്രിക്ക് കൊവിഡ്

കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനിൽകുമാറിന് കൊവിഡ്

സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ
മന്ത്രി

നേരത്തെ തോമസ് ഐസക്കിനും ഇ പി ജയരാജനും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.