ഇറച്ചി വില നിശ്ചയിച്ചു; അമിതവില ഈടാക്കിയാല്‍ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം: മത്സ്യം, പോത്തിറച്ചി, കോഴി ഇറച്ചി എന്നിവയ്ക്ക് അമിതവില ഈടാക്കിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു. ഇറച്ചി വില നിശ്ചയിച്ചതായും കളക്ടർ അറിയിച്ചു.
അമിതവില ഈടാക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇറച്ചി വ്യാപാരികള്‍ വില്‍പ്പനവില നിർബന്ധമായും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം.

കളക്ടർ നിശ്ചയിച്ച ഇറച്ചിവില (കിലോഗ്രാമിന്)

കോഴി ( ജീവനോടെ ) 135- 150 രൂപ
കോഴി ഇറച്ചി 180- 200 രൂപ
ആട്ടിറച്ചി – 680 – 700 രൂപ
പോത്തിറച്ചി – 300- 350 രൂപ
കാളയിറച്ചി – 300-330 രൂപ

മത്സ്യയിനങ്ങളുടെ വില മത്സ്യഫെഡ് നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരമായിരിക്കും.
ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍മാരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. പരാതിപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകൾ:
തിരുവനന്തപുരം 9188527335
സി.ആർ.ഒ. സത്ത് 9188527332
സി.ആർ.ഒ. നോർത്ത് 9188527334
ചിറയിൻകീഴ് 9188527336
നെയ്യാറ്റിൻകര 9188527329
നെടുമങ്ങാട് 9188527331
കാട്ടാക്കട 9188527330
വർക്കല 9188527338