കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ തന്നെ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം നടപ്പിലാക്കും: സൗദി തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം

കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ തന്നെ സ്വദേശീവല്‍ക്കരണം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സൗദി തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം. സ്വദേശികള്‍ക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതികള്‍ വിജയത്തിലെത്തുകയാണെന്നും യോഗ്യരായ സൗദി പൗരന്മാര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ വേതനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നുംതൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സ്വദേശി ജീവനക്കാരെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും ഏഴ് പദ്ധതികളാണ് തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യോക ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുക, തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സ്വദേശി സംരംഭകര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരം നല്‍കുക, തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്വദേശികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാന്‍ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക,തൊഴില്‍ നിയമന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികള്‍. സ്വദേശികള്‍ക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുക, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ സ്വദേശികള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

സൗദിയിലെ നിരവധി മേഖലകളില്‍ ഇതിനകം തന്നെ സമ്പൂര്‍ണ സൗദിവല്‍ക്കരണം നടപ്പിലാക്കി. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ വിദേശികള്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന മറ്റു പല മേഖലകളിലും സൗദിവല്‍ക്കരണം നടപ്പിലാക്കും. ഈ പദ്ധതി മൂലം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദേശികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു.