നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം സ്റ്റേ ഇല്ല

കൊച്ചി: മാനേജുമെന്റുകളുടെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്‌കരിച്ച ലേബര്‍ കമ്മീഷന്‍ വിജ്ഞാപനം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന മാനേജുമെന്റുകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് തള്ളി. മാനണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വാദം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മാനേജുമെന്റുകള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു, അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡിവലിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം.

ലേബര്‍ കമ്മീഷന്‍ വിജ്ഞാന പ്രകാരം 20,000 രൂപയാണ് എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും നഴ്‌സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. ജനറല്‍,ബി.എസ്.സി നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും സര്‍വീസിലുള്ള എ.എന്‍.എം നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും 20,000 രൂപ ലഭിക്കും. വിജ്ഞാന പ്രകാരം അലവന്‍സുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഡി.എ, ഇന്‍ക്രിമെന്റ്, വെയ്‌റ്റേജ് എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിക്കും.