വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പ്രൊഫ.രവീന്ദ്രനാഥ് കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം:മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ആശങ്കകളേയും അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷാനടത്തിപ്പ് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി നല്കിയ ക്രിയാത്മകനിർദ്ദേശങ്ങളും കരുത്തുറ്റ പിന്തുണയും ഏറെ സഹായകരമായി. കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹൃദയംഗമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളേയും അതിജീവിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് മികച്ച റിസൽട്ടിന് ആധാരം. വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കിയ അദ്ധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഈ ഉന്നതവിജയം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക്‍ വളരെ വലുതാണ്. പരീക്ഷാ ജോലികൾ നിർവ്വഹിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. ജനപ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രക്ഷാകർതൃസമിതികൾ, സന്നദ്ധ്യപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി സമൂഹം ഒന്നാകെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നടത്തി. അവർക്കെല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിജയം. ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ നടപടികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാ വർക്കും നന്ദി. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശോഭനമായ ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു. പല കാരണങ്ങളാൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കുട്ടികൾ നിരാശപ്പെടരുത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ഫലപ്രദമായി അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവർക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയും.