രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം തേടിയെത്തും

നിങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൃത്യ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നവരാണോ? അത്തരമൊരു ശീലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്രോഗവും സ്‌ട്രോക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അമേരിക്കയിലെ അയോവ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

കൃത്യമായി പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗ സാധ്യത 87 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നും മരണ സാധ്യതയിലേക്കുപോലും വിരൽചൂണ്ടുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതു നേരിട്ട് മരണകാരണമാകുന്നതായ കണ്ടെത്തൽ റിപ്പോർട്ടിലില്ല. അനാരോഗ്യകതരമായ ഭക്ഷണക്രമവും, വ്യായാമമില്ലായ്മയും, ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിതരീതിക്കും ഒപ്പം പ്രഭാതഭക്ഷണം കൂടി ഒഴിവാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത്.

1988–1994 കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ യുഎസ് നാഷനൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ സർവേയിൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്. 48 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 52 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന, 6550 പേരെ നാലായി തിരിച്ചായിരുന്നു പഠനങ്ങൾ. ഇവരിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചവർ 5 ശതമാനവും അപൂർവമായി കഴിക്കുന്നവർ 11 ശതമാനവും ചിലദിവസങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നവർ 25 ശതമാനവും ദിവസവും കഴിക്കുന്നവര്‍ 59 ശതമാവനും ആയിരുന്നു. പതിനെട്ടുവർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം (2011 ൽ) നടത്തിയ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 2318 പേർ മരണപെട്ടു. ഇതിൽ 619 പേർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും സ്‌ട്രോക്കും മൂലമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയവരാണ് മരണ നിരക്കിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും പഠനം പറയുന്നു.