ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം, കേരള തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസ്സമില്ല

 

‘തിരുവനന്തപുരം: ഉം-പുൻ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി – പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ തീരങ്ങൾക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് – യെല്ലോ അലേർട്ട്

തെക്ക്-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ‘ഉം-പുൻ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 3 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായി കഴിഞ്ഞ 6 മണിക്കൂറായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 17 മെയ് 2020 ന് രാവിലെ 8.30 ന് 11.4°N അക്ഷാംശത്തിലും 86.0°E രേഖാംശത്തിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഒഡീഷയിലെ പരാദീപ്‌ (Paradip) തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 990 കി.മീയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ ദിഖയിൽ (South Digha) നിന്ന് 1140 കി.മീയും ദൂരെയാണിത്. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിൽ ഇത് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി (Very Severe Cyclonic Storm) മാറുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻറെ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിലെ കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത (Maximum Sustained Wind Speed) മണിക്കൂറിൽ 89 കി.മീ മുതൽ 117 കി.മീ ആകുന്ന ഘട്ടമാണ് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിലെ കാറ്റിൻറെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 118 കി.മീ മുതൽ 166 കിമീ വരെ ആകുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും ദിശയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ-ബംഗ്ലാദേശ് തീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

17-05-2020 : തെക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 80 മുതൽ 90 കി മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 100 കി മി വേഗതയിലും അതി ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്.സമുദ്ര സ്ഥിതി പ്രക്ഷുബ്ദ‌മാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

18-05-2020 : മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 125 മുതൽ 135 കി മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 150 കി മി വേഗതയിലും അതി ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.സമുദ്ര സ്ഥിതി അതിപ്രക്ഷുബ്ദ‌മാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

19-05-2020 : മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും ,അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മണിക്കൂറിൽ 160 മുതൽ 170 കി മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 190 കി മി വേഗതയിലും അതി ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.സമുദ്ര സ്ഥിതി അതിപ്രക്ഷുബ്ദ‌മാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

20-05-2020 : ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 170 മുതൽ 180 കി മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 200 കി മി വേഗതയിലും അതി ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.സമുദ്ര സ്ഥിതി അതിപ്രക്ഷുബ്ദ‌മാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.