സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും സ്വയം മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ക്കായി പൊലീസിന് ധാരാളം സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളും
പുരുഷന്‍മാരും ഇതിനായി സ്വയം മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഇങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്
അവരുടെ കഴിവും പരിചയസമ്പത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കും.
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍, മാസ്‌കിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം, രോഗപരിശോധനയ്ക്ക് സ്വയം മുന്നോട്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത ക്യാമ്പയിന്‍ പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കും.
കേരളത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ 10,05,211 പേരാണ് മടങ്ങിവന്നത്. അതില്‍ 62.16 ശതമാനം (6,24,826 പേര്‍) ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരാണ്.
മടങ്ങിവന്നവരില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരാര്‍ 3,80,385 (37.84 ശതമാനം). ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരില്‍ 59.67 ശതമാനം പേരും റെഡ്‌സോണ്‍ ജില്ലകളില്‍
നിന്നുമാണ് വന്നത്.
ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ വന്നിട്ടുള്ളത് കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുമാണ് 1,83,034 പേര്‍, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും 1,67,881
പേരും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നും 71,690 പേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരില്‍ കൂടുതല്‍ വന്നിട്ടുള്ളത് യുഎഇയില്‍ നിന്നാണ്, 1,91,332 പേര്‍.
ആകെ വന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ 50.29 ശതമാനം വരും ഇത്. സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നും 59,329 പേരും ഖത്തറില്‍ നിന്നും 37,078 പേരും
വന്നു.
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് നോര്‍ക്ക വഴി ലഭ്യമാക്കുന്ന 5000 രൂപയുടെ സഹായം 78,000 പേര്‍ക്കായി 39 കോടി രൂപ
ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തു.
ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, കേരളം പ്രവാസികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വാതില്‍ കൊട്ടിയടക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. അതല്ല, വരാനുള്ള
എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കാണിത്.