സാനിട്ടറി നാപ്കിനുകള്‍ക്ക് ഒരു രൂപ

നിര്‍ധനരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരുരൂപ നിരക്കില്‍ സാനിട്ടറി നാപ്കിനുകള്‍ നല്‍കാനാണ് പദ്ധതി. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ നഗരങ്ങളിലെ 10 നും 19 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഇത് ലഭിക്കുക.

കൗമാര ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ദേശീയ ആര്‍ത്തവ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാപ്കിനുകളുടെ വിതരണം. മാസത്തില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് 40 നാപ്കിനുകള്‍വരെ നല്‍കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്‌സ് എന്നിവരിലൂടെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നാപ്കിനുകള്‍ എത്തിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.