നെടുമ്പാശേരിയിൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിരോധനം

കൊച്ചി: ഇടുക്കി, ഇടമലയാർ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് അധികൃതർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു മുതലാണ് നിരോധനം. എന്നാൽ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണെന്നും സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട വിമാനങ്ങൾ എവിടെയിറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കരിപ്പൂരിൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിലവിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കോയന്പത്തൂർ എന്നിവടങ്ങളിലാകും നെടുന്പാശേരിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുക എന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.