പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 86 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് : പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 86 പേർക്ക് കോവിഡ്ഇന്ന് 40 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു

ജമ്മു കാശ്മീർ-1
തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

ഹൈദരാബാദ്-1
ആലത്തൂർ സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

ബഹ്റൈൻ-2
വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (38,26 പുരുഷൻ)

കർണാടക-6
പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (28,25 പുരുഷൻ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (8 പെൺകുട്ടി)

യുഎഇ-15
വിളയൂർ സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

കൊപ്പം സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (47,57 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

വരോട് സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി കിഴായൂർ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

വല്ലപ്പുഴ (32 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

തൃക്കടീരി സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

ഷാർജയിൽ നിന്ന് വന്ന തൃക്കടീരി സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

ഷാർജയിൽ നിന്ന് വന്ന കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

ഒമാൻ-3
മനിശ്ശേരി സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

വെണ്ണക്കര സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

സൗദി-10
തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി (37,44 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (55,27 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശികൾ(25,25 പുരുഷൻ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (64 സ്ത്രീ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് പാറശ്ശേരി സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

ഡൽഹി-1
(27 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-4
കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

തച്ചനാട്ടുകര സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

തമിഴ്നാട്-5
കണ്ണാടി സ്വദേശി (44 സ്ത്രീ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ (26 സ്ത്രീ, 61 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

രാജസ്ഥാൻ-1
പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

ബീഹാർ-1
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (19 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം-11
പട്ടിത്തറ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ). പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്ററിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ). ജൂലൈ 25ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (70,34 സ്ത്രീ,11 ആൺകുട്ടി). ജൂലൈ 18ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ).പട്ടാമ്പി മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി 40 പുരുഷൻ.ജൂലൈ 25ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ). ഇദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (19 സ്ത്രീ, ഒരു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി).ജൂലൈ 17ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ).മലപ്പുറത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗബാധ-4

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (50 സ്ത്രീ, 17 ആൺകുട്ടി)

കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 20 പേർക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തി

പട്ടാമ്പിയിൽ കൂടുതൽ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 20 പേർക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തി.

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികളായ 11 പേർ. ഇതിൽ 16 കാരനും 17 കാരിയും 84 കാരനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പരുതൂർ, വല്ലപ്പുഴ, മുതുതല സ്വദേശികൾ ഒരാൾ വീതം.

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ മൂന്നുപേർ. ഇതിൽ 85 കാരി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പട്ടിത്തറ സ്വദേശികളായ മൂന്നു പേർ. ഇതിൽ എട്ടുവയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.